İlçemiz Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkezleri, Asayiş ve Ekipler Amirliği 31 ekip, toplam 809 personel ile aşayiş hizmetlerini yürütmektedir.

 

        İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeniden yapılanması doğrultusunda İlçemiz Emniyet Müdürlüğü Şişli Feriköy, Harbiye, Kuştepe ve Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Karakol Amirlikleri olmak üzere (5) adet polis merkezi ve Ekipler Amirliği birimleriyle hizmetlerini yürütmektedir.

 

        Ayrıca: Güvenlik, E.K.K.M. Ruhsat Tebliğat işlemleri, Pasaport, Trafik, Evrak Arşiv, Araç, Teknik, Bilgi Toplama, Lojistik, Personel, Bilgi İşlem, Eğitim Korumalar, Asayiş, Ter. Müc. İdari Büro Amirlikleri bulunmaktadır.

 

        İlçe Emniyetinde; 51 adet oto, 10 adet motosiklet, 75 adet silah, 82 adet telsiz ve 63 adet çelik yelek vardır.

 

        İstanbul`un önemli ilçelerinden olan Şişli, sosyo-ekonomik,siyasal ve kültürel alanlarda önemlilik arz eder.

 

        Turistik ve uluslararası toplantıların yapıldığı oteller ve hassasiyet arz eden sanayi tesisleri, büyük kuruluşların iş merkezleri ile yabancı temsilciliklerin önemli bir kısmı İlçemizde yer almaktadır.

 

        İlçemizde; Feriköy, Yayla, Halide Edip Adıvar, Kuştepe ve Ayazağa, Maslak Mahalleleriyle Mecidiyeköy`ün bir bölümünde işçi ve memur kesimi oturmakta, Şişli, Harbiye ve Mecidiyeköy semtlerinde zengin kimselerin ikamet ettiği yerler ile iş merkezleri bulunmaktadır.

 

        Azınlıkların da yoğun olarak bulunduğu İlçemizde Dünya Kiliseler Birliği, Gürcü Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Fransız Latin Katolik Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi, Rum Otadok Pedros Tavlas Kilisesi ve Fransız Fakirhanesi olmak üzere toplam 7 adet kilise mevcuttur.

 

        Bu güne kadar İlçemiz dahilinde 2908 sayılı Dernekler Kanununun hükümlerine uygun olarak Lions ve Rotary Kulübü, Sosyal Kültürel içerikli, Müzik ve Folklor amaçlı, Eğitim amaçlı, Camii ve Hayır Derneği, Kalkındırma ve Güzelleştirme içerikli kamu kuruluşlarına ait olmak üzere 1227 dernek kurularak faaliyete geçirilmiş olup, bunlardan 247 adeti fesih edilmiş, 33 adet dernekte nakil edilerek başka ilçeye gitmiştir. Halen 1169 adet dernek faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

        Turistik tesisler ve iş yerlerin yoğunluğu nedeniyle gündüz nüfusu son derece kalabalık olmakta, bu da asayiş hizmetlerine yansımaktadır.