Kaymakamlık Genel
Tel: 212 232 50 50


Hukuk İşleri Şefliği
Dahili No: 37-72

İşlemler Şefliği 

Dahili No: 37-61


Evrak Kayıt
Dahili No: 37-79


Yazı İşleri Müdürlüğü
Dahili No:37-67


Tüketici Hakem Heyeti
Dahili No:37-69


AB ve Proje Koordinasyon Birimi
Dahili No:37-70