İLÇEMİZDE BEKÇİLİK MÜRACAATI BAŞVURULARI 24 KASIM CUMA GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR
 
8-24 Kasım arası hafta içi saat 09:00-16:00 arasında PERPA İş Merkezi B Blok 13.Kat PERSİAD Toplantı Salonu
 
        * T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi,
 
        * Adli Sicil Belgesi (Islak İmzalı Sureti Olacak, E-DEVLET çıktısı kabul edilmeyecektir.)
 
        *4,5*6 Cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
 
        *Okul Diploma veya tasdiknamenin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 
        *Askerlik durum belgesi(Islak İmzalı sureti olacaki, E-DEVLET çıktısı kabul edilmeyecektir),
 
        *Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge  (Nüfus Müdürlüğünden Adres Bilgi Formu alınacaktır),
 
        *Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır,
 
        *Adaylar Başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen
 
        bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.