Şişli, Marmara kentsel yoğunluk sistemin ana çekirdeğini oluşturan İstanbul`un önemli ilçelerinden biridir. 1990 yılında 7.309.190 kişilik nüfusuyla ülke nüfusunun 11.5`ini, 1997`de ise 9.198.809 kişilik nüfusu ile de ülke nüfusunun 12.94`nün barındığı İstanbul,Türkiye`nin en yoğun yerleşimi,Uluslararası nitelikli tek metropolü ve etki alanı bakımından ülkenin en üst kademe merkezidir.

 

        Şişli, İstanbul'a bu özelliklerini kazandıran ilçelerin ilk sıralarında yer alır. Şişli'de 1985 nüfusu 526.562 kişiyle İstanbul nüfusunun % 9'unu,ülke toplam nüfusunun ise % 1'ini barındırırken, Kağıthane'nin ayrılmasından sonra 1997 yılındaki nüfusu 259.279 kişi olmuştur. Bu durumda İstanbul nüfusunun %3.42'sini, ülke nüfusunun da % 0.44'ünü barındırmaktadır. Nüfusu azalan Şişli'de buna bağlı yerleşim dokusunun değişerek, konutların işyerine dönüştüğü belirlenmiştir. Gündüz nüfusu 3 milyonun üzerinde olan Şişli, son zamanlarda İstanbul'un en önemli ticaret / kültür merkezi konumuna gelmiştir.

 

        1985 yılı sayımlarına göre Şişli, nüfus varlığı açısından İstanbul'un dördüncü kalabalık ilçesidir. 1985 sayımında, Bakırköy, Kadıköy ve Kartal'dan sonra dördüncü ilçe olmuştur.

 

        2009 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sayımı verilerine göre İlçe nüfusunun 316.058 olduğu tespit edilmiş olmasına rağmen, sanayi, işyeri, Ticaret Merkezleri yoğunluğu ile gündüz nüfusunun İstanbul genelinden çalışmak, gezmek, alışveriş amacıyla gelenlerin akımı sonucu verilen rakamın çok üzerine çıktığı, geceleri ise turistik hizmet otel ve eğlence yerlerinin bulunmasıyla verilen rakamın çok üzerinde olduğu gözlenmektedir. Bu nedenden dolayı İlçemiz İstanbul'un ve Türkiye'nin önemli yerleşim bölgelerinden biridir.

 

YIL NÜFUS
1955 120.811
1960 181.402
1965 268.143
1970 365.621
1975 440.572
1980 467.685
1985 526.562
1990 250.078
2000 271.003
2007 272.350
2008 217.515
2009 316.058

        2009 yılında Şişli nüfusuna kayıtlı toplam kişi sayısı ise 316.058'dir. İlçemizde; 28 Mahalle mevcut olup, köy bulunmamaktadır. 2010 yılı ilk altı ayı içinde 2356 doğum, 1754 ölüm, 1580 evlenme ve 989 boşanma işlemi yapılmıştır.