SOSYAL DÖNÜŞÜM PROJESİ 

        Şişli'de göreve başladıktan sonra ilk olarak ilçenin hizmet potansiyelini araştırdım. Gördüm ki Şişli, İstanbul`un kültür merkezi, Avrupai yaşam tarzının kurumsallaştığı çağdaş bir ilçe olup seçkin mağaza ve eğlence merkezleri yanında gözde bir yerleşim semti olup, Turizm ve Bankacılık işletmeleri ile ticari ve sınai holding merkezlerinin yoğunlaştığı bir kenttir.

        Özellikle makine, imalat, konfeksiyon, triko ile ilaç sanayi alanında bölgemiz hızla büyüyen bir yapıya sahip canlı bir ticaret alanı durumundadır. Buradan hareketle modern ve stratejik hizmet üretme trendine uygun olarak planlar ve projeler üretilerek birçok hizmet yapılabileceği kanaatine ulaştım.

        28 Mahallesi bulunan Şişli' de bazı mahalle ve semtler de var ki Nişantaşı gibi semtlerle arasında sosyoekonomik ve kentlilik kültürü bakımdan önemli farklar vardır. Aynı ilçenin bağlısı olan mahalleler arasında bulunan bu farklılık toplumsal yaşamı emniyet ve asayişi "kentler evimizdir "konseptiyle ulaşmayı amaçladığımız hedefe varmada bir engel teşkil etmektedir. Yani evimizde " en üsttekilerle en alttakiler arasında mesafenin büyümesi kutuplaşma ve toplumsal gerilim sebebi olabilir. Örneğin; kişi başına düşen milli gelir açısından Nişantaşı gibi semtler daha yüksek gelir grubunu oluştururken Kuştepe gibi bazı semtler daha dezavantajlı durumdadır. Bu ekonomik farkın yarattığı yaşam ortamı da elbette farklıdır. Bu farklılıkları gidermek farklı toplum kesimlerini kaynaştırmak diyalog ortamı sağlamak dezavantajlı diyebileceğimiz pozitif ayrımla desteklenmesi gereken kişi ve grupları desteklemek, farkındalık yaratmak, çağdaş eğitimin ve yaygın eğitimin sağladığı imkânlardan onları yararlandırmak kritik önem taşımakta olup üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği fon ve mali kaynaklarından katkı sağlamak için bir proje hazırlanması düşünülmüştür.

Önce insan kentleri biçimledi, şimdi de kentler insanı biçimlemektedir.

        Projemiz sosyal anlamda kentsel gelişim ve dönüşüm girişimi olup NİŞANTAŞI ile KUŞTEPE ' yi kaynaştırma projesidir. Daha çok Roman ve göçmen vatandaşlarımızın oturduğu 19.000 nüfuslu Kuştepe mahallemizde yerleşik bulunan, çevresine çağdaşlık ve bilim ışığı katmak misyonunda olan Bilgi Üniversitesi buradadır. Bilgi Üniversitesi ile iş birliği en önemli veridir. Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi, Şişli Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur ve ilgili STK lar (örneğin; Sıfır Ayrımcılık Derneği ) İstanbul Çocukları Vakfı projenin sosyal ortakları olabilir.

        Son günlerde yaşanan demokratik açılım sürecinin bir maddesi de Roman açılımı ve çalıştaylarıdır. Bu çalışmalara katkı ve sürecin yararlarını Kuştepe semtine yansıtmak projemizi gerekli kılan diğer en önemli bir sebeptir. Proje içeriğinde şu hususlar yer alacaktır:

                                        Yerel Eylem - Küresel Sorumluluk

 1. Roman vatandaşlarımızın sahip olduğu yetenek ve becerilerini geliştirici eğitim programları uygulanabilir.( çiçekçilik, müzik alanındaki çalışmaları, müzik akademisi veya okulu, diğer el sanatları )
 2. Mesleki Eğitim Programları
 3. Okul öncesi eğitim çalışmaları
 4. Anne çocuk sağlığı eğitimleri
 5. Özürlü hakları ve eğitimleri
 6. Emniyet ve asayişin sürdürülmesin de toplumsal destek sağlama ve bilinç geliştirme süreci.
 7. Devlet-vatandaş işbirliği ve sivil toplum diyaloğu
 8. Mikro krediler kendi işini kurma fırsatları
 9. Kadının korunması ve Aile içi şiddetin önlenmesi
 10. Eğitim her engeli aşar ve engelli çocukların eğitimi
 11. İnsan hakları ve hak arama süreci
 12. Nüfus ve aile planlaması
 13. Erkek ve aile reisleri eğitimi
 14. Kamu hizmetlerinden yararlanma bilinci oluşturma

 

        Bu ve benzeri eğitimler, diyaloglar vatandaşın devlete ve kamu hizmetlerine olan bakışını daha da olumluya çevirecek çağdaş yaşama ve refah toplumuna daha çok yaklaştıracaktır. Kamu hizmetleri sunma ve yararlanma sürecinde vatandaşlarımızın danışıp bilgileneceği bir danışma birimi, ofisi ve ya kurumu ( Ombudsmanlık, Citisens Advice Büreau, Job Center ) olmadığı için danışma görevini de yapan Kaymakamlık, Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim birimleri ( Belediye ve Muhtarlıklar ' ın ) görevi hafifleyecek vatandaşlar doğrudan bilgilenmenin ve kurulan empatinin verdiği güven ile çağdaş dünyaya daha kolay entegre olacaktır.